מהו עסק חברתי

לעסק חברתי שתי מטרות: מטרה חברתית ומטרה כלכלית. עסק חברתי הוא ביטוי לתפישת עולם המבקשת לקדם מטרה חברתית באמצעות פעילות עסקית. בבסיסו של העסק החברתי שוכנת היוזמה החברתית, שמטרתה הפקת תועלת או רווחה חברתית, כאשר הוצאתה של היוזמה מן הכוח אל הפועל נעשית באמצעות פעילות עסקית "קונבנציונאלית". השילוב של מהות חברתית בניהול עסק הוא בעל השפעה עמוקה וארוכת טווח על כלל עובדי המיזם ומהווה מודל מעורר השראה מבחינה חינוכית וערכית. הפילנתרופיה הקלאסית המסתמכת בעיקרה על תרומות ומענקים אינה מציעה פיתרון יציב לקיימות ארגון, עסק או מטרה חברתית. במציאות זו מהווה היזמות החברתית מודל אפשרי, יעיל וארוך טווח לקידום בעיות חברתיות. המשך...

קרן דואליס להשקעות חברתיות (ע"ר)

קרן דואליס להשקעות חברתיות (ע"ר) פועלת לקידום מטרות חברתיות באמצעות עסקים חברתיים בתחום הכשרה ותעסוקה של אוכלוסיות מוחלשות. הקרן מאמינה כי יש מקום לשילוב בין העולם העסקי לעולם החברתי שלא על בסיס תרומה, וכי קיימים הזדמנות וצורך אמיתי לעודד יזמים חברתיים לבנות עסקים חברתיים למטרות רווח אך לא למיקסום רווח. הקרן פועלת בשיתוף פעולה רב מגזרי ומשלבת בכל אחד מהעסקים החברתיים בהם היא שותפה עמותות אשר מתמחות באוכלוסיות היעד, יזמים פרטיים, משקיעים, אנשי עסקים וגורמים רלוונטים ברשויות המקומיות ובמשרדי הממשלה. לצד פעילות זו, הקרן פועלת לקדם שינויים רגולטוריים הנדרשים לביסוס תעשיה של עסקים חברתיים בישראל ואף פועלת להעמקת המחקר בתחום חדש ומתפתח זה.

המשך...

פורטפוליו

חדשות ועדכונים